Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/morgenpost/public_html/plugins/system/t3/includes/menu/megamenu.php on line 141
LITIUMAKKUJEN JA -PARISTOJEN PALOVAARA Päivitä turvallisuuskulttuuriasi - Scandinavian MorgenPost

  rodos park  regus  


facebook twitter  

Dr.(DBA),MBA Ari Petäjävaara, DI Tarja Vilmi ja
Euroopan palontorjuntayhdistys EFA ry. puheenjohtaja Keijo Mökkönen

31.3.2019

 

2018 10 31 11 54 52 LITIUMAKUSTOJEN PALOVAARA v.1.4 final.pdf

 Tulipaloissa yli 80% ihmisistä menehtyy palokaasuihin, ei suoraan liekkeihin. Yksi tappavimpia palokaasuja tulipaloissa on hiilimonoksidi eli ”häkä”.  Sen (IDHL) välittömästi hengenvaarallinen arvo tulipaloissa on 1200ppm. Pahimmillaan kaksi henkäisyä palokaasuja tainnuttaa tai tappaa, koska hiilimonoksidi sitoutuu punasoluihin 220 kertaa tehokkaammin kuin happi. Litiumakkujen paloissa mitatut maksimiarvot ovat olleet 6700ppm. Tällöin palotilassa ei voi olla ilman hengityssuojainta.


Paristoja ja akkuja kerätään nykyisin pahvilaatikoihin kauppakeskuksissa ja elektroniikka-alan liikkeissä. Litiumakkuja ei eritellä muista vähemmän palovaarallisista akuista tai paristoista. Pahvilaatikko syttyy helposti palamaan.

Taustaa

Litiumioniakkuja sisältävien laitteiden kuljettaminen lentokoneen ruumassa on kiel-lettyä kohonneen tulipaloriskin vuoksi. Kannettavia tietokoneita ja matkapuhelimia on syttynyt palamaan lentokenttien odotustiloissa, kun niitä ladattu. Myös lennon aikana hattuhyllylle pakattuja kannettavia tietokoneita on syttynyt palamaan.  Näin tapahtui myös Air Berlinin lennolle, joka joutui tekemään hätälaskun Helsinki-Vantaalle viime vuonna. Matkustajan kuvaamasta videosta näkyy, että laskun aika-na lentoemännät olivat vetäneet oikeaoppisesti palopakohuput päähänsä. Ja he yrit-tivät sammuttaa hattuhyllyllä syttynyttä kannettavaa tietokonetta käsisammuttimel-la. Siinä onnistumatta. Matkustamossa näkyi selvästi savua. Matkustajille ei ollut pa-lopakohuppuja.

 

Mistä on kysymys?

Ladattavien litiumioniakkujen markkinoille tulo elektroniikkateollisuuteen on tapahtunut nopeasti, kun havaittiin, että niiden ominaisuudet verrattuna alkali -ja lyijyparistoihin ovat energiaominaisuuksiltaan ylivoimaisia. Pieneen tilaan on pakat-tu suuri määrä energiaa.
Samalla litiumioniakkuja sisältävien laitteiden määrä työ- ja kulutuselektroniikassa kasvaa kovaa vauhtia. Maailma digitalisoituu. Litiumioniakkujen ja -paristojen määrä sekä lataamisen kulttuuri lisääntyy merkittävästi. Akkujen lataamista tehdään kaik-kialla missä se on mahdollista, yöllä ja päivällä.

 

Markkinoilla on kahdenlaisia litiumparistoja ja ne tarvitsevat erilaista sammuttamista

 

Litiumakut jakautuvat kahteen päätyyppiin:

Primääriakut / ei ladattaavat akut ja paristot – tässä akkutyypissä litium on paristossa metallina. Metallina oleva litium reagoi voimakkaasti veden kanssa. Tämän vuoksi tukahduttaminen toimii hyvin näiden paristojen sammuttamisessa

Sekundääri akku / ladattavat Litiumioniakut (Li-ion) – tässä akkutyypissä litium on ioneina eletrolyytissä lataamassa ja purkamassa akkua. Litium-ioniakuissa ei ole metallista litiumia. Näiden akkujen palojen sammuttaminen vaativat voimakasta jäähdyttämistä. Tukahduttaminen ei näiden akkujen sammuttamisessa toimi.

 

1.Tiesitkö?

Litiumioniakulla on rakenteensa vuoksi kohonnut tulipaloriski

Litiumioniakkuja sisältäviä laitteita on ympärillämme suurimman osan päivästä. Akkujen pieneen kokoon pakattu suuri energiamäärä luo uusia käyttömahdollisuuksia sekä asettaa rajoituksia, kuin-ka niitä tulisi käsitellä. Rakenteensa vuoksi litiumioniakulla on tulipaloriski, mikäli se altistuu esi-merkiksi ulkoiselle vauriolle tai ylilataukselle.
Useimmiten akun vikaantumien saa alkunsa ulkoisesta syystä. Näitä ovat esimerkiksi: putoaminen, ylilataaminen, lämpötilavaihtelut tai huono säilytys. Myös akun valmistusprosessin ja -komponenttien laadulla on vaikutus paloriskiin.

 

Litiumioniakku vaatii erilaista sammuttamista

Vaurioituneessa litiumioiniakussa voi käynnistyä niin sanottu lämpökarkaaminen, mikä merkitsee sitä, että akun kennot lämpenevät itsestään, kunnes ne alkavat palaa. Lämpökarkaaminen voi kos-kea aluksi vain yhtä kennoa. Mikäli tätä prosessia ei saada katkaistua, johtuu lämpö akussa vierei-siin kennoihin ja tällöin palo lähtee leviämään. Prosessin eteneminen voi johtaa akun sulamiseen tai jopa räjähtämiseen. Samalla syntyy hyvin myrkyllistä kaasua.

 

 2. Tiesitkö?

Ladattavien litiumioiniakkujen rakenteita on useita, eikä normaalikuluttaja pysty tie-tämään millainen akku hänellä on.
Mutta se kuluttajan kannattaa tietää, että litiumioniakkupalossa energian purkau-tuminen synnyttää:
- korkeita lämpötiloja ja pitkiä liekkisuihkuja
- palo ei sammu perinteisellä jauhesammuttimella, vaahtosammuttimella eikä hiilidioksidisammuttimella
- tappavien palokaasujen määrä voi olla 6- kertaa suurempi kuin normaalissa tulipalossa, vain oikea hengityssuojain pelastaa
- liekkisuihkut ovat voimakkaita ja voivat sytyttää käsipuhelimen tulipalossa vaatteesi tai minkä tahansa lähellä olevan materiaalin palamaan
- sylinteriakuissa syntyy myös nopeasti painetta, joka räjähtäessään levittää liekkisuihkuja tai irtokappaleita kymmenien metrien päähän
- valvomatonta lataamista pitää välttää, pahinta on valvomaton yö-lataaminen
- suuritehoisia akkulaitteita ei pidä ladata sisätiloissa. Tällaisia ovat mm. sähkö-pyörät, sähköiset potkulaudat, sähköiset tasapainolaudat.

Verkkokaupat tuovat postiautomaatteihin litiumioiniakuilla varustettuja eletroniik-kalaitteita. Heikkolaatuinen akku nostaa paloriskiä.

 

 

Uusia ratkaisuja pattereiden keräykseen

Nykyisin kauppakeskuksissa kaikenlaiset paristot ja akut kerätään pahvilaatikoihin. Paloturvallisin valinta paristojen keräämiseen on metallinen keräysastia. Lisätietoja ari@smokeevac.fi M: +358 400 112 350 

Kuvassa punainen paristonmuotoinen virolaisen Welmet Solution Oü:n suunnittelema ja valmistama paristokeräysasema sisätiloihin, johon saadaan myös tarvittaessa metallijalka.

Toinen ratkaisu on kuvassa kotimainen paristojen ja akkujen metallinen suurempi keräilyasema kiinteistöihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisätietoja ari@smokeevac.fi+358 400 112 350

 

PRESTO LB6 - SAMMUTIN LITIUMAKKUPALOIHIN

Litiumakkusammutin sammuttaa litiumioniakkuja sisältävien elektronisten laitteiden paloja. Litiumioniakkujen rakenne sekä pieneen kokoon pakattu suuri energiamäärä luovat haasteita akkupalojen sammuttamiselle. Sammuttimen pitää pystyä jäähdyttämään akkua voimakkaasti ja näin estää lämmön johtumista kennosta toiseen

 

Presto LB6 sammuttaa kohteen jäähdyttämällä

Preston oma tuotekehitys ja testaus on kehittänyt Presto LB6 sammuttimen, joka soveltuu litiumioniakkujen sammuttamiseen.
Presto LB6 sammuttimessa jäähdytystehoon on kiinnitetty erityinen huomio.
Erityisen suutinrakenteen ansiosta sammute purkautuu alhaisella paineella ja pieninä pisaroina sammutettavaan kohteeseen, mikä tehostaa jäähdytystä. Pitkän sammutusvarren ansiosta sammutettavan kohteen lähelle on helppo päästä.
Tehokas sammutusneste tunkeutuu alhaisen pintajännityksensä ansiosta palavaan materiaalin samalla jäädyttäen akustoa tehokkaasti. 
Akun lisäksi myös sitä ympäröivä materiaali tulee sammuttaa ja jäähdyttää. Presto LB6 sammuttaa sekä A- että B-luokan paloja ja se on testattu ja hyväksytty eurooppalaisen käsisammutinstandardin EN 3-7 mukaisesti. Litiumakkupalosammuttimille ei ole olemassa tällä hetkellä omaa erityisesti näille paloille tarkoitettua eurooppalaista standardia.
Presto LB6 litiumakkusammutin huolletaan kuten muutkin nestesammuttimet - huolto 5 vuoden välein

Sammutettavat kohteet

·         Matkapuhelimet
·         Tablettitietokoneet
·         Kannettavat tietokoneet

Tuotelinja laajenee 2019

Presto Paloturvallisuus Oy tuo markkinoille 2019 kevään ja syksyn aikana isommille akuille tarkoitetun tuotelinjan. Nämä tuotteet soveltuvat sammutusteholtaan mm. nykyaikaisten Li-ion trukkein latausasemien paloturvaratkaisuksi. Lisätietoja tarja.vilmi@presto.fi / 010 3877 215.

 

 

Palopakohuppu 

2018 10 31 12 05 25 LITIUMAKUSTOJEN PALOVAARA v.1.4 final.pdf

Kuvassa on yksinkertainen EN-403 testattu palopakohuppu, joka on nopea pukea päälle. Siinä on 360 asteen näkyvyys ja keltainen väri tehostaa näkyvyyttä. Huppu on palonkestävä.

Sekur esCape palopakohupussa voi käyttää silmälaseja ja parta ei ole este käyttäjälle. Käyttöikä 6-vuotta avaamattomassa tyhjiöpakkauksessa ja paino pakkauksineen vain n. 500 grammaa. Palopakohuppu toimii hyvin myös matkaversiona ja menee turvatarkastusten läpi lentokentillä päivämatkalaukussa. Lisätietoja ari@smokeevac.fi M: +358400112350

Yhteenvetoa

Litiumioniakkujen loppunäytöstä ei ole vielä nähty kaupallisesti, teknisesti eikä juridisesti. Parhaillaan on oikeudenkäyntiprosessi käynnissä, jossa loppuratkaisua haetaan Korkeimmalta oikeudelta. Kyseisessä tapauksessa akulla varustettu sähköpyörä syttyi palamaan ja aiheutti rakennuspalon. Palon aiheuttanut akku ei ollut litiumakku, vaan lyijyakku. Myös vakuutusyhtiön roolia asiassa selvitetään.

On selvä, että tämäntyyppisten juttujen määrä tulee lisääntymään. Siksi on erittäin tärkeää selvittää vastuuvakuutusten korvausmenettelyt litiumioniakku-palojen osalta. Mitä korvataan, mitä ei? Onko litiumioniakkujen yö-lataus huolimattomuutta ja korvataanko vahingot silloin täysimääräisesti?

Tietoisuus litiumioniakkujen ja -paristojen korkeasta paloriskistä on tärkeää. Tärkeää on myös varautua mahdollisiin vahinkoihin oikean tyyppisillä sammuttimilla sekä suojata hengitys palopakohupuilla.

Patterinkeräyspisteiden pitää sijaita jossain muualla kuin varauloskäyntien vieressä. Patterinkeräyspiste ei saa olla helposti syttyvien materiaalien vieressä.

Jokainen yhtiö valitsee oman turvallisuuskulttuurinsa tason. Päivitä turvallisuuskulttuuriasi. 

 


Helsinki, Finland,

The Editor of the e-Newspaper Ari Petäjävaara

Suomen Journalistiliiton jäsen

Journalistoliitto logo Engl